Yeni Nesil Tedaviler

A-LİNGUAL TEDAVİ

Lingual tedavi nedir?

Halk arasında görünmez diş teli. görünmeyen diş teli veya gizli diş teli olarak adlandırılan lingual ortodonti tedavisi dişlerdeki çapraşıklıkları düzeltmek için kullanılan braket ve tellerin dişlerin ön yüzeyleri yerine arka taraflarına uygulandığı ortodontik tedavi çeşididir.

Lingual teknik ile her türlü ortodontik bozukluk tedavi edilebilir mi?

1970’li yılların sonlarında kullanılmaya başlanan lingual tedavi gelişen laboratuar teknikleri, klinik uygulamalardaki teknolojik ilerlemeler ve değişik braket ile yapıştırıcıların üretilmesi sonucu yıllar içinde gelişerek günümüzde eksiksiz hale gelmiştir. Bu teknik üzerinde uzmanlaşmış yeterli bilgi ve klinik tecrübeye sahip ortodontistler tarafından yapılacak lingual ortodontik tedavi ile labial teknikte (dışarıdan teller) olduğu gibi her çeşit vakayı tedavi etmek mümkündür.

Lingual braketler ön taraftan yapıştırılan braketlere göre daha mı fazla rahatsız eder?

Günümüzde kullanılan lingual braketler ilk kullanılan braketlere göre yaklaşık %40-%50 oranında daha küçüktür. Bu sebepten dolayı lingual ortodontik tedavide hasta rahatsızlıkları azalmış, bu apareylere adaptasyon dönemi kısalmıştır. Ancak lingual braketler ve lingual diş teli bulundukları konum sebebiyle tedavi başında hastalara biraz daha fazla rahatsızlık verebilmektedir.

Lingual tedavide braketlerin uygulanmasını takiben ne tür rahatsızlıklar ile karşılaşılır?

Lingual braketlerin uygulanmasını takiben ağız içerisinde tükürük salgılanmasında bir artış meydana gelir. Söz konusu bu durum yaklaşık 48 saat içerisinde geçer. Lingual braketlere bağlı olarak dilde tahrişler meydana gelebilir. Bu durumun iyileşmesi ortalama 1 haftayı bulmaktadır. Bazı vakalarda ise hasta ağzını kapattığında alt dişler üst dön dişlere yerleştirilen braketlere değmekte ve bu sebepten dolayı yan bölgelerde bir açıklık meydana gelmektedir. Söz konusu bu rahatsızlık kademeli olarak düzelmekte ve yaklaşık olarak 3- 4 hafta içerisinde tamamen ortadan kalkmaktadır.

Lingual braketler konuşmamı etkiler mi?

Günümüzde kullanılan lingual braketlerin boyutlarının küçük olması hastalarda meydana gelen konuşma problemlerini de büyük ölçüde ortadan kaldırmıştır. Hastalarda tükürük seviyesinin normale dönmesi, dildeki tahrişlerin geçmesi ve ağız içerisinde yan bölgelerde meydana gelen açıklıkların kapanması ile birlikte konuşma kademeli olarak hızlı bir şekilde düzelmekte ve ortalama 2- 4 hafta arasında normale dönmektedir.

Lingual braketlere alışma süresi daha mı uzundur?

Evet, lingual braketlere olan alışma süresi biraz daha uzundur. Dişlerin dış yüzlerine yapıştırılan labial braketlere alışma süresi ortalama 1 hafta civarında iken lingual teknikte bu süre 2- 4 haftayı bulabilmekte ancak hastalar en fazla 4 hafta sonraki 2. randevularına lingual braketlerine tamamen alışmış olarak gelmektedirler.

Lingual teknikte tedavi süresi daha mı uzundur?

Günümüzde gelişen laboratuar teknikleri ve klinik uygulamalardaki teknolojik ilerlemeler sayesinde lingual teknik ile ilgili temel sorunlar çözümlenmiştir. Bu sebepten dolayı bu teknik üzerinde uzmanlaşmış, yeterli bilgi ve klinik tecrübeye sahip ortodontistler tarafından yapılacak lingual tedaviler ile dişlerin ön yüzeylerine yapıştırılan braketlerle yapılan labial tedaviler arasında tedavi süresi açısından bir fark yoktur.

Lingual braketler sosyal hayatımı nasıl etkiler?

Günümüzde birçok tanınmış kişi tarafından da tercih edilen lingual tedavi ile hastalar bir taraftan dişlerindeki düzelmeleri izlerken diğer yandan özgürce gülümseyebilmektedir. Lingual tel ve lingual braketler sayesinde yetişkinler için diş teli artık estetik açıdan bir sorun olmaktan çıkmıştır. Bu durum hastaların sosyal hayatlarını olumlu yönde etkilemektedir.

Lingual teknikte ağız bakımı diğer ortodontik tedavilere göre daha mı zordur?

Başlangıçta evet ancak ilerleyen günlerde hastaların fırçalama tekniklerine alışması, ayrıca ara yüz fırçaları ve diş duşu (water pick) kullanımı ile bu braketlerin temizliğinde bir sorun yaşanmamaktadır.

Lingual tedavi diğer bilinen ortodontik tedavilere göre daha pahalı bir tedavi midir?

Lingual tedavi laboratuar aşaması gerektirmesi ve kullanılan braketlerin daha maliyetli olması sebebiyle labial teknik (dışarıdan teller) ile karşılaştırıldığında daha pahalı bir tedavidir.

Incognito Braketler Ve Kullanılacak Teller Kişiye Özel Olarak Mı Hazırlanır?

Sadece incognito braket ve incognito teller değil lingual metod uygulanarak tedavi edilen tüm hastalarda kullanılacak her bir lingual braket ve lingual tel kişiye özel olarak hazırlanmak zorundadır. Bu işlem yapılmadığı takdirde lingual tedavi ile başarılı sonuçlar elde etmek mümkün değildir.

Laboratuar Aşaması Lingual Teknik İçin Ne Kadar Önemlidir?

Hastada kullanılacak her bir lingual braket ve lingual telin hastaya özel olarak hazırlandığı laboratuar aşaması lingual tekniği, dışarıdan takılan tellerden (labial teknik) ayıran en önemli özellik ve vazgeçilmez kısımdır. Laboratuar aşaması olmadan lingual tedavi ile başarılı sonuçlar almak mümkün değildir.

Lingual teknikte laboratuar konusunda nelere dikkat etmek gerekmektedir?

Laboratuar konusunda dikkat edilmesi gereken en önemli nokta laboratuarın tecrübesi ve hekime vereceği kesintisiz destektir.Laboratuarın kesintisiz desteğine tedavinin sadece başında değil her aşamasında ihtiyaç vardır. Bu noktada laboratuar işlemlerinin yurtdışında yapıldığı vakalarda sıkıntılar yaşanmaktadır çünkü sadece tedavi başında değil tedavi sırasında da hasta ağzında braket yapıştırılması ile ilgili yapılabilecek tüm işlemlerde hastadan alınan modellerin işlem yapılmak üzere yeniden yurt dışına laboratuara gönderilmeleri ve geri gelmeleri için beklemek gerekmektedir. Söz konusu bu durumda hastaların tedavi süresini uzatmaktadır.

B-ALL ON FOUR

All-on-four konsepti diş çekimiyle birlikte kemik erimesi görülen vakalarda kemik miktarını artırmak amacıyla uygulanan ilave cerrahi işlemlere gerek olmaksızın yalnızca 4 implant kullanılarak geçici protezlerin implantlarla aynı gün ağıza yerleştirildiği tedavi planlamasıdır. Daimi protezler ise 4 ay sonra teslim edilir.

Dişsiz ağızlarda ön bölgeye 2 adet düz, arka bölgeye ise 2 adet açılı olmak üzere 4 tane implantın yerleştirilip aynı gün geçici tam protezin takılması işlemi bu konsepti içerir. İmplantların açılı yerleştirilebilmesi implant yapmamızı zorlaştıran alt çenede sinir, üst çenede ise sinüs gibi anatomik oluşumlardan kaçmamızı sağlar. All-on-Four tedavisi yeterli miktarda kemik olan ve implant uygulamasına engel olacak herhangi bir sistemik hastalığı olmayan tüm bireylere uygulanabilir. Tedavi süresinin kısa olması, beklemeksizin fonksiyon ve estetiğin iade edilmesi, hastanın özgüven ve yaşam kalitesini artırması avantajlarıdır.

C-İNLEY VE ONLEY

İnley ve Onley restorasyonlar, basit tabirle porselen dolgular olarak nitelendirilebilirler. Dişlerde aşırı madde kaybı olduğu durumlarda, mevcut diş dokusunu mümkün olduğunca korumak, ilerde oluşabilecek kırıkları önlemek ve komşu dişlerle düzgün temas noktaları oluşturmak için ideal restorasyonlardır. Estetik ve fonksiyonel başarıları çok yüksektir.

Diş üzerindeki tedavi işlemleri tamamlandıktan sonra uygulama yapılacak dişin ölçüsü alınır ve inley /onley hazırlamak üzeren laboratuvara gönderilir.

laboratuvarda hazırlanan inley/onley restorasyonlar diş üzerine özel yapıştırıcılarla yapıştırılır.

Uygulama Alanları

Aşırı madde kaybı olan çürük dişler

Kırık dişler

Kontak problemi olan dolguların yenilenmesi

Uygulama Yöntemi

İlk Seans

 • Klinik Ve Radyolojik Muayene
 • Gerek Görülürse Anestezi
 • Dişteki Çürüklerin Temizlenmesi Ve İnley/Onley ‘ E Göre Düzenlenmesi
 • Ölçü Alımı
 • Geçici Dolgu İle Kapatma

İkinci Seans

 • Gerekli Uyumlamaların  Yapılması
 • İnley/Onley İn Yapıştırılması

Uygulama Süresi

3 gün

Yardımcı Tenikler

 • 3D cerec
 • ipm empress

D- DİŞETİ ESTETİĞİ

Hastanın yüz oranları, dudak yapısı, dudak kalınlığı, yüzündeki çizgiler, dişetinin yapısı, profil görüntüsü bir bütün olarak değerlendirilir. Örneğin dişetlerinin gülerken çok görünmesinden şikayet eden bir hastanın lazer ile dişetleri ağrısız, kansız bir şekilde düzeltilerek görüntüsü değiştirilebilir ve özgürce gülmesi sağlanabilir.

Uygulama Alanları

 • Dişeti Gülümsemesi ; gülümseme esnasında diş etlerinin olması gerekenden fazla görüldüğü vakalar.
 • Dişetilerinde Seviye Farkları ; diş eti rahatsızlıkları, diş kayıpları ve  hatalı planlanan protezlere bağlı olarak oluşan diş etlerinin aynı hizada olmaması durumu.

Uygulama Yöntemi

İlk Randevu

 • Estetik Planlama ; klinik muayene ve fotoğraflama
 • Dişeti Tedavisi
 • Anestezi ve Dişetlerine Form Verilmesi

İkinci Seans

 • Dişeti Sağlığının Kontrolu
 • Gerekirse Protetik Planlama ve Tedavi

Uygulama Süresi

2 Seans ve gerekirse protetik tedavi seansları

 Yardımcı Teknikler

 • Yumuşak Doku Lazeri
 • Konvansiyonel Cerrahi Yaklaşımlar